orientatie-kennismaking-interieur-ontwerp.jpg

1. Oriëntatie

Onze trajecten beginnen met een dialoog. Een open gesprek om te bekijken wat de wensen, eisen en uitdagingen zijn en het is een mogelijkheid om samen vroeg in het proces al te kunnen sparren en adviseren over vraagstukken. De verzamelde informatie concretiseren wij tot een programma van eisen. Hierin komt duidelijk naar voren wat de te varen koers is, welke afspraken er zijn gemaakt en welke aanpak er gehanteerd wordt.


2. Concept

In deze fase stellen wij rake vragen en brainstormen we. Wij achterhalen de kernwaarden en identiteit van de opdrachtgever en bekijken samen welke sfeer en beleving er gewenst is op kantoor. Wat wil je bereiken met werkomgeving? Deze input bespreken wij in geuren en kleuren met onze ontwerpers en vertalen wij naar een concept om een unieke identiteit voor het project te creëren.


concept.jpg

photo1920_1 - Photo.jpg

3. Ontwerp

Op basis van het opgestelde concept gaan wij ontwerpen en geven wij vorm aan de ideeën. Dit proces is opgedeeld in drie fases: schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Wij ontwerpen van groot naar klein. Van grof naar gedetailleerd. Van ideeën naar realiteit. Stap voor stap concretiseren wij het ontwerp en maken wij met onze opdrachtgever keuzes over de indeling, materialen, interieur, kosten en planning. De keuzes resulteren in een ontwerp en een kostenindicatie.


4. Realisatie

In de realisatiefase nemen wij de creatieve leiding over het ontwerp. Om de uitvoering van het project te realiseren hebben wij een uitgebreid netwerk aan project managers, leveranciers, aannemers en specialisten die wij adviseren en het project in goede banen kunnen leiden. Bij dit proces blijven wij betrokken om te controleren of het ontwerp, zoals bedacht, ook werkelijk wordt gerealiseerd en om waar nodig te adviseren.

_DSF5874-1.jpg