Jouw werkomgeving is een tool om toegevoegde waarde te creëren. Een werkplekconcept biedt de structuur, inzichten en creativiteit om doelgericht impact te maken op de manier waarop een organisatie, team of individu te werk gaat, het welzijn van werknemers en hoe klanten en gasten hun bezoek ervaren.

Wij ontwikkelen en realiseren werkplekconcepten vanuit de identiteit, activiteiten en doelstellingen van onze opdrachtgevers, die wij door middel van een uitgebreide organisatiescan achterhalen. Hoe kan de werkomgeving de gebruikers optimaal ondersteunen in hun werkzaamheden, kennisdeling, ontmoeting, ontspanning en verbinding? En welke stijl van ontwerp en inrichting sluit aan bij het imago en de identiteit het bedrijf?

Vanuit deze basis ontwikkelen wij een werkplekconcept waarin de gewenste faciliteiten, bedrijfscultuur en technische ondersteuning gecombineerd zijn (facilitair, HR, IT). Dit wordt ondersteund door een uniek en functioneel ontwerp dat gebruikers stimuleert en prikkelt.

De input van en de samenwerking met de opdrachtgever en medewerkers is in dit proces essentieel en staat centraal in de ontwikkeling van onze werkplekconcepten. Door de nauwe betrokkenheid zijn wij in staat om diepere inzichten te komen en dagen wij onze opdrachtgevers uit om mee te bouwen aan een toekomstgerichte werkplekstrategie die aansluit bij de wensen en eisen.